Werkgeluk

Werkgeluk

Ik weet het “werkgeluk” is nog niet een term waar iedereen warm van wordt. Ik in ieder geval in eerste instantie niet. Ik vond het wat zweverig klinken. Mijn eerste gedachten was iemand die met een grote smile over de gang liep, ballonnen uitdeelde  en leefde in een wereld met alleen maar zonneschijn. Totdat ik 2,5 jaar terug een artikel in de Flow las dat me raakte en waardoor ik getriggerd werd.

Een opleiding op het gebied van werkgeluk volgde want werkgeluk is zo veel meer. Het raakt je in je hart en gaat op zoek naar je intrinsieke motivatie om de dingen te doen die je wilt doen en die je energie geven. Waar wordt je als mens, medewerker en organisatie nu gelukkig van? Mijn persoonlijke quest en de antwoorden vond ik in de theorie en het gedachtegoed van werkgeluk.

Werkgeluk geeft antwoord op vragen als:

  • Passen je eigen normen en (kern) waarden bij je als mens, medewerker en organisatie?
  • Wat is de purpose van de organisatie en hoe passen de visie en de missie daarbij?
  • Krijg en geef je waardering en gebeurd dit op de juiste manier?
  • Ervaar je je werk als zinvol en wat is je rol als medewerker maar ook als organisatie daarbij?
  • Heb je voldoende autonomie en wat is dat eigenlijk autonomie?
  • Ken je je talenten en hoe kunnen jij en je werkgever daar optimaal gebruik van maken?

Werkgeluk heeft dus zo veel meer te bieden…laten we hier met z’n allen oog en aandacht voor hebben en werkgeluk een warm hart toedragen en een plekje geven binnen organisaties… Zo kunnen we met z’n allen gaan werken aan geluk.

Add A Comment